Köpvillkor


Köpvillkor för Golvvärme-Direkt

Följande allmänna villkor är tillämpliga på det köpeavtal som du somkonsument sluter med Heatit AB, org.nr: 556925-8030, nedan kallat ”Golvvärme-Direkt”.För att ta tillvara dina intressen som kund tillämpas bestämmelserna iKonsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS2005:59) samt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) på samtliga köp på www.golvvarmedirekt.se.


Upprättande av köpeavtal

Golvvärme-Direkts varor beställs på www.golvvarmedirekt.se eller via vårkundtjänst. Avtal om köp upprättas då din beställning har bekräftats avGolvvärme-Direkt via e-post till den e-postadress som du angivit vidbeställningen. Genom beställningen accepterar du dessa Villkor.Golvvärme-Direkt ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmansgodkännande.

Om felaktigheter i pris och leveranstid eller andra omständigheter skulleuppstå, så förbehåller sig Golvvärme-Direkt rätten att ändra detta i efterhand.Vid dessa tillfällen så kontaktar vi dig och informerar om detta. Du har då dinfulla rätt att antingen ändra eller annullera din beställning.


Priser

Priser visas som default inklusive svensk moms,men man kan även välja att visa dem exklusive moms i menyn upp till höger.Momsen är 25% för alla varor.


Betalning

Vi erbjuder följande betalningssätt:

 • Kortbetalning: Vi accepterar VISA, Mastercard, Maestro och VISAElectron. Avgift: 0 kr
 • Faktura: Betalningmot faktura sker via Handelsbanken Finans. En microupplysning görs i kassan mot personnummer eller organisationsnummer. Fakturan skickas då varorna är levererade, betaltid 14 dagar.
 • Delbetalning: Delbetalning på faktura via Handelsbanken Finans. Avgifter, räntor,aviavgifter mm syns vid respektive betalsätt i kassan

Leveranser

 • Varubrev, för mindre försändelser som kan lämnas i brevlåda
 • DHL Paket, för mindre sändningar, t.ex. elektriska värmesystem och/eller små vattenburna system. Varorna skickas till företags- eller privatadress. Vid sändning till privatadress tillkommer en kostnad om 100,00 kr för avisering. (välj gärna en företagsadress, t.ex. till Din arbetsplats, dit varorna kan levereras, så slipper Du aviseringsavgiften.) Varorna levereras under dagtid.
 • DHL Styckegods, för större / tyngre leveranser, t.ex stora vattenburna system och /eller isoleringsmaterial. varorna skickas till företags- eller privatadress. Vid sändning till privatadress tillkommer en kostnad om 100,00 kr för avisering. (välj gärna en företagsadress, t.ex. till Din arbetsplats, dit varorna kan levereras, så slipper Du aviseringsavgiften.) Varorna levereras under dagtid.
 • Utlämning från vårt lager i Höganäs: För densom önskar hämta sina varor själv. Utlämning Heatit AB, Lokegatan 5 i Höganäs,vardagar mellan 09,00 och 17,00. Då våra beställningar behandlas i en vissturordning är det viktigt att ni inväntar vårt besked innan er beställning ärfärdig för utleverans. Medtag legitimation, Ombud kan ej användas.
 • Normal leveranstid är 1 – 5 arbetsdagar från det att Du har fått en orderbekräftelse från Golvvärme-Direkt via e-mail. Om produkten ingår i vårtbeställningsortiment är leveranstiden maximalt 14 dagar.

  Om en försändelse mot förmodan blir försenad kontaktas Du av vårkundtjänst. Du har då också rätt att häva köpet.

 • OutlöstaPaket/Försändelser, För paket som inte har hämtats ut inom fjorton (14) dagar förbehåller vi oss rätten attfakturera kund 500:- inklusive moms som täcker fraktkostnader, returfrakt samthanteringsavgift. Paket som har skrymmandeavgifter eller liknande debiterasdessa enligt speditörens prislista. Ej utlösta paket faller ej underångerrätten.


Ångerrätt och retur - Privatpersoner

Som konsument har Du alltid fjorton (14) dagars ångerrätt enligt Distans-och hemförsäljningslagen.  Ångerrätten gäller under förutsättning att varan hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller även förpackningen.

Vill du returnera din vara för byte eller återköp ska du kontaktakundtjänst och meddela om returen.

Det är viktigt att du bifogar en kopia på din faktura/följesedel där dittnamn, din adress och ditt ordernummer står, så att vi vet vad returen gäller.När vi mottagit och godkänt returen görs återbetalning/kreditering till er inom30 dagar.

Returer skickas till:
Heatit AB / Golvvärme-Direkt
Lokegatan 5
SE-263 37  HÖGANÄS

Returadressen finns även angiven på faktura/följesedel. Returfrakt betalasav kunden.

Ångerrätten tillämpas ej på företag. Vi hänvisar istället tillköplagen. Eventuellt kan återköp göras med returavdrag beroende på produktensart. Vänligen kontakta kundservice.


Reklamation

För att reklamera en felaktig eller defekt vara ber vi dig kontakta vårkundtjänst på telefon 042-33 39 00 eller info@vloerverwarming-direct.nl. Du får då en retursedel för att skickatillbaka varan på vår bekostnad. Vi skickar dig en ersättningsvara utan någonextra fraktkostnad, förutsatt att varan finns tillgänglig. Kan vi inte ersättadig med en ny vara gör vi en återbetalning till dig när vi fått den defektavaran i retur.


Ersättning för kostnader

Vi kan tyvärr inte ersätta de kostnader som kan uppstå i samband medinstallation eller demontering av varor i samband med reklamation. I de fall enleverans blir försenad och en beställd hantverkare inte kan utföra sitt jobbkan vi inte heller ersätta er för denna kostnad. Vi rekommenderar därför att niinte beställer hantverkare innan varorna är levererade och ni har konstatteratatt leveransen är enligt order.


Transportrisk

Alla skador som kan uppstå under transporten hem till dig står Golvvärme-Direkt för. Om du vid mottagandet skulle upptäcka någon transportskada på varorna, skall du genast på plats anmäla detta tillspeditören genom att notera skadan på fraktsedeln innan leveransen kvitteras.Anmäl därefter skadan direkt till oss på tel 042-33 39 00 så att vi på bästa sättkan hjälpa Dig. Detsamma gäller för eventuella dolda skadorsom upptäckts på försändelsen. Vi ber dig att göra denna anmälan till oss inom7 arbetsdagar från mottagandet av leveransen. Det är därför viktigt att dupackar upp och inspekterar dina varor noggrant direkt efter attleveransen har utförts.


Personuppgifter

För att handla hos oss måste du ange uppgifter i samtliga fält som ärobligatoriska vid kundregistreringen . Om vi inte har din e-mailadress kan viinte skicka någon orderbekräftelse och vi kan inte meddela dig om kändaleveransförseningar eller om någon del av din beställning ej kan levereras.Varje gång du lägger en ny beställning hos oss bör du kontrollera att deangivna adressuppgifterna är aktuella. Vi förbehåller oss rätten att logga IP-nummer vidbeställning. Alla personuppgifter skyddas av gällande personuppgiftslagar. Visparar endast de uppgifter som krävs för att kunna fullfölja våra åtagandegällande dina beställningar


Garanti och reklamation

 • Vidreklamation och garantiärende så kontakta alltid Golvvärme-Direkt / Heatit ABinnan varorna återsänds.
 • Vidreklamationer så står alltid vi för returfrakten

 • Garantieromfattar endast produktgaranti mot fabrikationsfel från respektivetillverkare.

 • Kostnaderkring ev. arbete för inkoppling, bortkoppling eller liknande omfattas ej avgarantin.

 • Komplettifylld garantisedel ska alltid bifogas. Sammakontaktuppgifter som ovan gäller vid reklamationer.
 • Reklamationsrätthar man alltid i 3 år dock kan garantier skilja sig åt på olika produkter.
 • Sebifogade garantihandlingar för respektive produkt. 1 års garanti om inget annatanges.

Manualer och installationsanvisningar

Flera avvåra produkter kräver fackmannamässigt inkopplande, montering och saknar därmedmanualer och monteringsanvisningar. Detta gäller de produkter som skainstalleras av behörig elektriker eller VVS:are. Konsumentförpackade produkterhar alltid bruksanvisningar enligt gällande regler för Sverige.
Bildinformationen på våra produkter ska ses som illustrationer och kanske intealltid återger varans exakta utseende eller utförande.


Ritningar och Produktdatablad

Alla specifikationer, ritningar och angivelser om vikt och dimensioner som lämnats med enoffert är endast ungefärliga, och de beskrivningaroch illustrationer i datablad och på www.golvvarmedirekt.se  är endast avsedda attge en allmän uppfattning om de produkter ochtjänster som beskrivs däri, och ska intebetraktas som en del av köpeavtalet.


Om så inte uttryckligen överenskommits, ska alla specifikationer,ritningar och tekniska handlingaravsedda för användning i samband medprodukten eller tjänsten, som har överlämnats till köparen före ellerefter det att köpeavtal har slutits, betraktas som Golvvärme-Direkts egendom. Defår inte utan skriftligtmedgivande från Golvvärme-Direkt kopieras, reproduceras, överföras eller vidarebefordras till tredje part.


Tvist

Vid tvist mot privatperson har vi som policy att följaAllmänna reklamationsnämndens (ARN) beslut
Kontakt ARN 08-50886000
Tvist mellan företag löses normalt i svensk domstol

Frågor som berör faktiska köp, pågående ärende och pågående reklamationerbesvaras inom 48 timmar på vardagar.

Vi finns på plats vardagar klockan 09.00-17.00
Telefon 042-33 39 00
Mail:
info@vloerverwarming-direct.nl
Heatit AB / Golvvärme-Direkt
Lokegatan 5
263 37  HÖGANÄS


Force Majure

Ihändelser av naturkatastrofer, krig, åtgärder på arbetsmarknaden, myndighetersbeslut, fördyrande omständigheter, uteblivna leveranser från underleverantörereller därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilket ejskäligen hade kunnat förutses och påverkat det ingående avtalet från vår sidasom gör att vi ej kan hålla vår del utgörs som grund från våraförpliktelser att fullfölja avtalet


Övrigt

Sidan använder sig av cookies. Detta för att kunna bibehållaprodukter i kundkorgen och för att kunna genomföra ett köp


Golvvärme-Direkt.se drivs av Heatit AB
Org.nr: 556925-8030
Momsregistreringsnummer SE556925803001
Lokegatan 5, 263 37  Höganäs,  Tel042-33 39 00


tillbaka till informationscentralen