Vattenburen golvvärme


VATTENBUREN GOLVVÄRME

Vattenburen golvvärme kan installeras i nästan alla typer av byggnader, och ansluts enkelt till både nya och befintliga vattenburna värmesystem, t.ex en värmepump eller en värmepanna. Golvvärme-Direkt erbjuder ett brett sortiment av produkter som gör det enkelt för Dig att installera golvvärme i alla rum.


Om golvvärme

Att installera vattenburen golvvärme innebär att man lägger ett system av varmvattenrör i golvkonstruktionen. Varmvattenrören ansluts via en värmekretsfördelare till husets värmesystem. Värmekretsfördelaren är hjärtat i det vattenburna golvvärmesystemet, och ser till att varmvatten från värmepumpen eller pannan har rätt temperatur och cirkulerar på rätt sätt i rören under golvet.
Enkelt förklarat kan man säga att man förvandlar hela golvet till en jättestor radiator. Det fina är att värme avges från hela golvytan. Värmen sprids jämnt över hela rummet, och golvet behöver inte alls bli lika varmt som en väggmonterad radiator för att värma hela rummet till en behaglig temperatur.


Värmekretsfördelare för golvvärme

Varmt vatten från värmepumpen eller pannan passerar genom en ventil in i värmekretsfördelaren. Värmekretsfördelarens blandningsventil blandar det varma vattnet från Värmepumpen eller pannan med det kalla vattnet som redan finns i golvvärmerören, så att det når rätt temperatur för att rumstemperaturen ska hålla önskad nivå. Därefter ser en cirkulationspump till att det tempererade vattnet cirkulerar ut i rörsystemet i golvkonstruktionen. Sensorer kontrollerar hela tiden temperatutren, och om vattnet skulle bli för varmt så stängs tillförsel av varmvatten från värmepumpen eller pannan av till temperaturen har sjunkit till rätt nivå.

mer information


Golvvärmerör

Nästan alla moderna rör för vattenburen golvvärme tillverkas av förnätad Polyeten, som formas till rör. Denna typ av rör används huvudsakligen i värme- och tappvattensystem

mer information


Olika typer av golvvärmeinstallation

Ingjutna golvvärmesystem
Vattenburna golvvärmesystem som är ingjutna i golvkonstruktionen är den äldsta typen av modern golvvärme. Rören kan gjutas in i betongen i själva golvkonstruktionen, eller i ett tunnare lager av t.ex. flytspackel som läggs ovanpå golvkonstruktionen.

Flytande golvvärme (torr installation)
I så kallade flytande golvvärmeinstallationer ligger varmvattenrören i spårade plattor av spånskiva eller frigolit, som förses med aluminiumprofiler som sprider värmen och reflekterar den uppåt. Direkt ovanpå detta läggs sedan t.ex. ett parkett- eller laminatgolv.

mer information


Isolering av värmegolv

Isolering är att betrakta som en del av ett komplett och väl fungerande golvvärmesystem. Om golvkonstruktionen som Du lägger ditt golvvärmesystem på inte är tillräckligt isolerat är det nödvändigt att först åtgärda det, så att värmen kommer ut i rummet och inte "läcker" ut någon annan stans. Detta påverkar naturligtvis också driftskostnaderna markant. Ju bättre isolation desto större glädje kommer du att få av Din golvvärme.


Installation av vattenburen golvvärme

Bifilärt slingmönster
Preferred Pipe Lay Out

Rekommenderad förläggning av golvvärmerör
För att uppnå bästa resultat med Din golvvärmeinstallation så behöver Du säkerställa en jämn temperatur över hela golvytan. När varmvatten strömmar genom rören och avger värme så kyls det gradvis ner, och i slutet av slingan är det naturligtvis kallare än i början. För att säkerställa jämn värme bör man då se till att den kallare hälften av slingan hela tiden löper parallellt med den varmare halvan. (se bild).
Denna teknik ger bästa resultat för både komfort och ekonomi, och är det förläggningssätt vi rekommenderar.

Meanderslinga
Pipe Lay Out


Alternativt installationsmönster
I detta fall ligger slingans varma och kalla halvor inte parallellt, och kommer därför inte att värma golvet lika jämnt som i det förra exemplet. Detta kan dock vara att föredra i vissa fall, t.ex. när rummet har en kraftigt nedkyld yttervägg eller stora fönsterytor. Den första (varmare) delen av röret ska då löpa längs den nedkylda väggen. (se bild)


Röravstånd

När Du planerar hur Du ska lägga slingorna i Ditt golvvärmesystem rekommenderar vi att Du lägger rören med ett centrumavstånd på 100mm för totalvärme, och 150mm för komfortvärme. Genom att ändra centrumavståndet mellan rören så påverkar Du naturligtvis värmeeffekten som golvet kommer att avge.
Oavsett om Du använder 100mm eller 150mm centrumavstånd mellan rören är det rekommenderade avståndet från rör till närmaste vägg 100mm.


Golvbeläggning på värmegolv

Golvvärme kan användas under i princip alla typer av golvbeläggning, men olika typer av material har olika egenskaper för att leda värme. Klinker, stenplattor, marmor och betonggolv har lågt termiskt motstånd, och ger en snabb värmeavgivning, vilket också ger ett effektivt värmegolv.
Trägolv, laminatgolv och mattor har ett högre termiskt motstånd, och kan påverka värmeflödet från golvet. Därför rekommenderas att man lägger en reflektorfolie under vattenrören om man planerar trägolv eller heltäckningsmatta på golvet, för att säkerställa effektiv värmeavgivning.


Termostater och zon-kontroll för vattenburen golvvärme (individuell temperaturinställning i varje rum)

Alla värmekretsfördelare från Golvvärme-Direkt levereras med en enkel termostat som styr temperaturen på vattnet som cirkulerar i rören. Alla kretsar får samma temperatur.
Om Du föredrar att kunna reglera varje slinga individuellt (t.ex. för att kunna ha olika temperaturer i olika rum), så behöver Du elektroniska ställdon på varje kretsventil på fördelaren. Ställdonen styrs sedan från en trådlös termostat i varje rum eller temperaturzon.


Dölja inledningstext