Blandningsventil och Övertrycksventil för Golvvärmesystem


BLANDNINGSVENTILAV ROSTFRITT STÅL

Många centralvärmesystem använder vattentemperaturermellan 70 °C och 90 °C. Dessa temperaturer är alltför höga för ett golvvärmesystem,som vanligen är avsedda för vatten med en temperatur runt 40 °C. Därför är värmekretsfördelareför högtemperatursystem försedda med en blandningsventil och en cirkulationspumpsom blandar returvattnet från systemet med tillförseln av hett vatten från värmepumpeneller pannan. Om du föredrar en värmekretsfördelare av rostfritt stål, kan duanvända denna blandningsventil (även kallad blandningsshunt) för att få värmekretsfördelarenatt passa ett värmesystem med höga tillförseltemperaturer.

Blandningsventilför öppen värmekretsfördelare

Stainless Steel Blending Valve

Denna blandningsventil får den öppna värmekretsfördelaren av rostfrittstål att fungera i högtemperatursystem. Blandningsventilen blandar det hetatillflödesvattnet från kokaren med returvattnet från systemet och skapar korrektvattentemperatur för golvvärmen. Blandningsventilen är försedd med en Grundfos-pumpav standardutförande, men den kan också förses med den energieffektiva GrundfosALPHA2 L, vilket kan spara upp till 70 procent i energiutgifter.


ÖVERTRYCKSVENTIL

Ett viktigtövervägande när golvvärme skall installeras är huruvida man ska använda en övertrycksventil(även kallad bypass-ventil). När golvvärme är den enda formen av uppvärmning påett våningsplan, och inga väggmonterade radiatorer finns, rekommenderar vialltid att använda en övertrycksventil. Man bör dock överväga möjligheten attanvända övertrycksventil i alla golvvärmesystem.

Övertrycksventil (Bypass-ventil)

Spring-loaded Bypass

En övertrycksventil förhindrar en tryckökning i systemet som skulle kunnaförorsaka skada eller fel. Övertrycksventilen styrs av tryckskillnader. Omtrycket i Ditt värmesystem av någon anledning skulle bli för högt så öppnas övertrycksventilen,och eventuella skador förhindras.


Dölja inledningstext