Golvvärmekit, värmekretsfördelare med blandningsventil och cirkulationspump


GOLVVÄRMEKIT FÖR HÖGTEMPERATURSYSTEM

Detta kit levereras med en värmekretsfördelare i rostfritt stål, som är försedd med en blandningsventil och en cirkulationspump. Detta behövs när vattnet från värmepumpen eller pannan håller en högre temperatur än vad som är lämpligt för golvvärme. Det varma vattnet som kommer till värmekretsfördelaren blandas i blandningsventilen med det kallare vattnet som redan cirkulerar i värmerören i golvet, och på så sätt bibehålls rätt vattentemperatur i golvvärmesystemet.


Golvvärmekit med värmekretsfördelare, blandningsventil och cirkulationspump innehåller:

  • Värmekretsfördelare i rostfritt stål (2 till 16 kretsar)
  • Rostfri blandningsventil med cirkulationspump
  • Eurocone anslutningskopplingar
  • PE-RT värmerör, 16mm / 100 meter (2 till 16 per kit, beroende på antal kretsar)
  • Väggtätningsremsa
  • Rörböjningsstöd

PE-Xa  eller PEX-AL-PEX värmerör finns att välja mot pristillägg .


Free Tools!


TOTALVÄRME ELLER KOMFORTVÄRME?

Våra golvvärmekit är framtagna för att passa olika golvytor, och olika värmebehov. Man kan bestämma effekten i sitt värmegolv genom att anpassa avstånden mellan rören när golvvärmen installeras. Vi utgår i våra kit från två huvudalternativ; Totalvärme, med ett röravstånd på 10cm, och Komfortvärme, med ett röravstånd på 15cm.

Totalvärme används när golvvärmen är den enda värmekällan i utrymmet.
Komfortvärme används när det finns andra värmekällor i utrymmet, men man vill ha varma behagliga golv för komfortens skull.

De angivna golvytorna i varje kit motsvarar största möjliga golvyta med totalvärme respektive komfortvärme.

Har du en golvyta på 35 m²,och vill ha totalvärme, så ska du alltså välja ett kit med 4 kretsar.


 

 


Dölja inledningstext