Golvvärmekit med öppen värmekretsfördelare


GOLVVÄRMEKIT FÖR LÅGTEMPERATURSYSTEM

Den öppna värmekretsfördelaren i detta kit används när värmepumpen eller pannan förser systemet med korrekt vattentemperatur för golvvärme, och  tillräckligt med tryck för att vattnet ska kunna cirkulera i golvvärmeslingorna.


Golvvärmekit med öppen värmekretsfördelare innehåller:

  • Öppen värmekretsfördelare i rostfritt stål (2 till 16 kretsar)
  • Eurocone anslutningskopplingar
  • PE-RT Golvvärmerör, 16mm / 100 meter (2 till 16 per kit, beroende på antal kretsar)
  • Väggtätningsremsa
  • Rörböjningsstöd

PE-Xa och PEX-AL-PEX Golvvärmerör finns att välja mot pristillägg.


Free Tools!


TOTALVÄRME ELLER KOMFORTVÄRME?

Våra golvvärmekit är framtagna för att passa olika golvytor, och olika värmebehov. Man kan bestämma effekten i sitt värmegolv genom att anpassa avstånden mellan rören när golvvärmen installeras. Vi utgår i våra kit från två huvudalternativ; Totalvärme, med ett röravstånd på 10cm, och Komfortvärme, med ett röravstånd på 15cm.
Totalvärme används när golvvärmen är den enda värmekällan i utrymmet.
Komfortvärme används när det finns andra värmekällor i utrymmet, men man vill ha varma behagliga golv för komfortens skull.


Dölja inledningstext