Isolering och installation av vattenburen golvvärme


INSTALLATION FÖR INGJUTNING

I denna typ av installation fästs värmerören ovanpå (den redan existerande) golvkonstruktionen utan isoleringsmaterial eller reflektorfolie.

Egenskaper:

 • Bygghöjd: 45mm till 50mm, inkl. värmerör och gjutmassa
 • Optimal övertäckning: 30mm gjutmassa över värmerörens överkant.
 • Typ av gjutmassa: Betong eller värmegolvsgodkänt flytspackel

Fästmaterial

Stålnät
Stålnät


Golvvärmerören kan fästas på ett stålnät med hjälp av buntband, Ty-raps eller V-clips.

Stålnätets täthet bör vara anpassat efter det röravstånd Du tänker att ha mellan värmerören (10cm x 10cm eller 15cm x 15cm). 

Rörmonteringslist
Rörmonteringslist


Golvvärmerören kan också fästas med våra praktiska rörmonteringslister, som du fäster i underlaget med plastspik. Rörmonteringslisten kan enkelt förlängas eller kortas av för att passa alla ytor. Normalt behövs 3st lister per m² golvyta.

Hammar-Clips
Hammar-Clips


Hammar-Clips av plast används oftast när isolering har installerats under det gjutna betonggolvet, eller om isolering inte behövs. Installationsmetoden går ut på att du fäster rören direkt på betonggolvet, genom att borra 28mm djupa hål med en 6mm borr, och därefter slår ner clipsen med en hammare.


INSTALLATION MED REFLEKTORFOLIE FÖR INGJUTNING


I detta, det vanligaste sättet att installera golvvärme, läggs en reflektorfolie eller annat värmereflekterande material ovanpå hela golvkonstruktionen. Därefter läggs kantisolering längs väggarna, och stålnät som rören fästs vid på samma sätt som i förra exemplet.
En av fördelarna med detta installationssätt är att värmegolvet kan röra sig när det expanderar och krymper, och därmed minskas risken för sprickbildningar.

Egenskaper:

 • Bygghöjd: 70mm till 80mm, inkl. reflektorfolie, värmerör och gjutmassa
 • Optimal övertäckning: 60mm gjutmassa över värmerörens överkant
 • Typ av gjutmassa: Värmegolvsgodkänt flytspackel

Fästmaterial

Väggtätningsremsa
Väggtätningsremsa


Väggtätningsremsa ska läggas när man gör en golvvärmeinstallation med flytspackel. Den isolerande remsan hindrar värmeförluster längs väggarna, och gör att golvet kan röra sig när det expanderar och krymper. Den hindrar också så kallade termiska bryggor mellan golv och väggar.

Reflektorfolie
Reflektorfolie


Vår Reflektorfolie är en reflekterande film med yta av aluminium som reflekterar värme in i gjutmassan runt värmerören, och skiljer av golvvärmekonstruktionen från den ofta kalla underliggande golvkonstruktionen. Detta gör Ditt värmegolv effektivare.
Reflektrofolien placeras under värmerören och kan enkelt klippas till så att den passar golvytan.

Thermofloor Ljuddämpande reflektorfolie
Thermofloor Ljuddämpande reflektorfolie


Thermofloor ljuddämpande reflektorfolie består av en matta av polystyrenskum med en metalliserad PET-film. Produkten lämpar sig under installation av golvvärmerör på stålnät och har mycket goda värmereflekterande egenskaper. Dessutom ger den en bra ljuddämpande effekt mellan golvvärmekonstruktionen och det underliggande golvet.


INSTALLATION MED ISOLERING FÖR INGJUTNING


Isolering bör betraktas som en del av ett komplett och välfungerande golvvärmesystem. Om den underliggande golvkonstruktionen som Du ska lägga Ditt golvvärmesystem på inte är tillräckligt isolerat är det nödvändigt att lägga ett lager av isolering direkt under värmerören för att säkerställa att systemet avger tillräckligt med värme, och minimerar driftskostnaderna. Ju bättre isolerat golvet är, ju bättre kommer värmesystemet att fungera.

Egenskaper:

 • Bygghöjd: 80mm till 150mm, inkl. isolering, värmerör och gjutmassa
 • Optimal övertäckning: 60mm gjutmassa över värmerörens överkant
 • Typ av gjutmassa: Värmegolvsgodkänt flytspackel

Isolering och fästmaterial

Tacker System
Tacker System


Tacker isolationsplattor ger Dig en totallösning för isolering och enkel installation. Isolerande plattor läggs ovanpå den underliggande golvkonstruktionen och värmerören fästs på plattorna med Tacker-clips. Tacker-clipsen trycks på plats över rören med ett speciellt verktyg som Du kan köpa eller hyra av oss på Golvvärme-Direkt. Räkna med att du behöver 3 clips per meter värmerör.
Det är också möjligt att fästa våra rörmonteringslister ovanpå plattorna, och sedan fästa värmerören i dem.

Knopp-skivor
Knopp-skivor


Golvvärme-Direkt isolerande Knopp-skivor är speciellt framtagna för att förenkla installationsprocessen av vattenburen golvvärme. Värmerören snäpps fast i knoppsystemet på isoleringsskivorna och förkortar arbetstiden vid installation avsevärt. Undersidan av skivorna är försedda med ett effektivt isoleringsmaterial som minimerar värmeförlusterna nedåt och skapar ett stabilt underlag för golvvärmesystemet att ligga på. Knopp-skivorna kan användas för värmerör med en diameter på 14mm - 17mm.


INSTALLATION PÅ REDAN BEFINTLIG ISOLERING

Tacker nätfolie eller Knopp-skivor kan användas för installation direkt på redan befintligt isoleringsmaterial.
Folien och skivorna underlättar en snabb och enkel installation av värmerören.

Egenskaper:

 • Bygghöjd: 70mm till 100mm, inkl. fästmaterial, värmerör och gjutmassa
 • Optimal övertäckning: 60mm gjutmassa över rörens överkant
 • Typ av gjutmassa: Värmegolvsgodkänt flytspackel

Fästmaterial

Tacker Nätfolie
Tacker Nätfolie


Denna polypropylenbaserade nätfolie kan läggas ovanpå befintliga isolationsplattor av PUR eller EPS. Värmerören fästs sedan ovanpå folien med Tacker-clips. Nätfolien har ett nätmönster i 10cm x 10cm och 5cm x 5cm, vilket underlättar när Du ska lägga värmerören med rätt avstånd från varandra.

Knopp-skiva utan isolering
Knopp-skiva utan isolering


Golvvärme-Direkts Knopp-skivor utan isolering har tagits fram för att underlätta förläggning av vattenburen golvvärme, och korta ner arbetstiden vid installation. Skivorna läggs och fästs ovanpå befintliga isoleringsplattor av PUR eller EPS, och därefter snäpps värmerören fast i knoppsystemet. Knopp-skivorna kan användas för värmerör med en diameter på 14mm - 17mm.


TORR GOLVVÄRMEINSTALLATION (FLYTANDE FÖRLÄGGNING)

En torr golvvärmeinstallation är en perfekt lösning för lägsta möjliga bygghöjd, eller där den underliggande golvkonstruktionen inte är 100% stabil (t.ex. på träkonstruktioner).

Egenskaper:

 • Bygghöjd: 15mm - 25mm
 • Optimal övertäckning: Torra golvvärmeinstallationer behöver inte täckas över med något annat än det golvmaterial Du vill ha, t.ex. parkettgolv.
 • Typ av gjutmassa: Ingen. 

Installationsmaterial

Total byghöjd: 15mm
15mm Torr golvvärmeinstallation


Golvvärme-Direkt Spårskiva är en idealisk lösning för vattenburna golvvärmeinstallationer där man vill hålla lägsta möjliga bygghöjd. En annan viktig egenskap är systemets låga totalvikt, vilket möjliggör installation av vattenburen golvvärme i byggnader där den bärande konstruktionen är mindre stark, t.ex. på en golvkonstruktion av trä.
De isolerande spårskivorna av EPS läggs i kombination med våra Omegaprofiler av aluminium. Omegaprofilerna sprider värmen jämnt över golvytan, och är nödvändiga att använda för att uppnå ett gott resultat.

Total bygghöjd: 25mm
25mm Dry Floor System


Observera att Du måste välja ett värmerör med 14mm diameter när Du använder 25mm tjock spårskiva och ett värmerör med 10mm diameter när Du använder 15mm tjock spårskiva.
Parkett- eller laminatgolv kan läggas direkt ovanpå plattorna när värmegolvet är färdiginstallerat. Vill Du istället ha keramiska plattor av något slag, t.ex. klinker, så bör Du lägga fiberplattor över spårskivorna innan plattsättning för att få ett bra och hållbart resultat. Hör med Din golvleverantör vad som rekommenderas, eller med vår kundsupport som gärna ger tips på lämpliga produkter.


*) Alla mått och värden som refereras till i texten är generella, och kan variera från fall till fall. Golvvärme-Direkt tar inget ansvar för avvikelser.


Dölja inledningstext