Tacker System för installation av vattenburen golvvärme


MATERIAL FÖR INSTALLATION MED TACKER-SYSTEM

När den underliggande golvkonstruktionen Du ska installera Ditt värmegolv på inte är tillräckligt isolerad, rekommederar vi att du lägger isoleringsmaterial under värmerören för att minimera värmeförluster. Tacker isoleringsskivor ger en totallösning för isolering och montering av värmerören i golvvärmesystemet.

För installation på redan befintliga isolationsskivor räcker det med att använda Tacker nätfolie. Folien av Polypropylen placeras direkt på den befintliga isoleringen av PUR eller EPS. Värmerören fästs därefter med Tacker-clips genom folien och ner i isoleringsskivorna. Folien har ett nätmönster som markerar 10cm x 10cm och 5cm x 5cm, vilket underlättar att placera värmerören med rätt avstånd.

Installation på Tacker Isoleringsskivor

När Du använder Dig av denna istallationsmetod fästs värmerören på 20mm eller 30mm tjocka isoleringsskivor med Tacker-clips. Systemet är lämpligt för både stora och små ytor. För att undvika värmeförluster och termiska bryggor är det viktigt att använda Golvvärme-Direkt väggtätningsremsa längs alla väggar.

Installation på Tacker Nätfolie

Innan värmerören läggs ut placeras Tacker Nätfolie ovanpå den redan befintliga isoleringen av PUR eller EPS. Rören fästs sedan med 40mm eller 60mm långa Tacker-Clips (beroende på isoleringsskivornas tjocklek), genom folien och ner i isoleringen. Foliens nätmönster markerar 10cm x 10cm och 5cm x 5cm, vilket underlättar att placera värmerören med rätt avstånd. Det är viktigt att använda Golvvärme-Direkts väggtätningsremsor längs alla väggar för att undvika värmeförluster och termiska bryggor.

Tacker insulation


Tacker Isoleringsskivor
Finns i 20mm eller 30mm tjock EPS
Förpackningsstorlek: 10m² (både 20mm och 30mm skivor)
Nätmarking: 10cm x 10cm och 5cm x 5cm

Tacker grid foil


Tacker Nätfolie
Polypropylenfilm med värmereflekterande aluminiumyta för snabb och enkel installation på befintliga isoleringsskivor av PUR eller EPS 
Förpackningsstorlek: 50m² per rulle
Nätmarkering: 10cm x 10cm och 5cm x 5cm

Golvets uppbyggnad

  1. Underliggande golvkonstruktion
  2. Tacker Isoleringsskivor
  3. Golvvärme-Direkt Väggtätningsremsa
  4. Tacker clip
  5. Golvvärmerör
  6. Cirka 7cm till 10cm gjutmassa
  7. Golvyta
screed on tacker

Dölja inledningstext