Knopp-Skiva för golvvärmeinstallation


MATERIAL FÖR INSTALLATION MED GOLVVÄRME-DIREKT KNOPP-SKIVOR

När den underliggande golvkonstruktionen inte är tillräckligt isolerad rekommenderar vi att Du lägger isolering under golvvärmerören för att förhindra värmeförluster. Golvvärme-Direkt isolerande Knopp-skivor ger en totallösning för isolering och montering av värmerören i golvvärmesystemet.


För installation på redan befintlig isolering kan Du använda Knopp-Skivor utan isolering. Plastpanelerna fästs då ovanpå de befintliga isoleringsskivorna av PUR eller EPS, och håller värmerören på plats. Knopp-skivorna kan användas för värmerör med en diameter på 14mm - 17mm.

Golvvärmeinstallation på isolerande Knopp-skivor

Golvvärme-Direkt isolerande Knopp-skivor är speciellt framtagna för att förenkla installationsprocessen av vattenburen golvvärme. Värmerören snäpps fast i knoppsystemet på isoleringsskivorna och förkortar arbetstiden vid installation avsevärt. Undersidan av skivorna är försedda med ett effektivt isoleringsmaterial som minimerar värmeförlusterna nedåt och skapar ett stabilt underlag för golvvärmesystemet att ligga på. Knopp-skivorna kan användas för värmerör med en diameter på 14mm - 17mm, och finns med 11mm eller 31mm tjock isolering av EPS.

Installation på Knopp-Skivor utan isolering

Golvvärme-Direkts Knopp-skivor utan isolering har tagits fram för att underlätta förläggning av vattenburen golvvärme, och korta ner arbetstiden vid installation. Skivorna läggs och fästs ovanpå befintliga isoleringsplattor av PUR eller EPS, och därefter snäpps värmerören fast i knoppsystemet. Knopp-skivorna kan användas för värmerör med en diameter på 14mm - 17mm. Eftersom denna installationsmetod skapar ett värmegolv som inte sitter fast i den underliggande golvkonstruktionen (flytande förläggning), är det viktigt att lägga väggtätningsremsor längs alla väggar innan gjutning.

castellated insulation


Isolerande Knopp-Skivor 
Finns med 11mm eller 31mm tjock EPS isolering. (total bygghöjd 31mm eller 51mm)
- 31mm Isolerande Knopp-skivor, säljs i förp. om 13 st / 14,56m²
- 51mm Isolerande Knopp-skivor, säljs i förp. om 6 st / 6,72m²

un-insulated castellated plates


Knopp-Skivor utan isolering
Skivor av plast för montering ovanpå redan befintliga isoleringsskivor av PUR eller EPS;
- 20mm Knoppskiva, säljs i förp. om12 st / 13.44 m²

Golvvärmekonstruktion

  1. Underliggande golvkonstruktion
  2. Golvvärme-Direkt Isolerande Knopp-Skiva
  3. Väggtätningsremsa
  4. Golvvärmerör
  5. cirka 7cm till 10cm gjutmassa
  6. Golvyta (t.ex. parkett)
screed on castellated plates

Dölja inledningstext