Torr golvvärmeinstallation, flytande förläggning


INSTALLATIONSMATERIAL FÖR TORR, FLYTANDE FÖRLÄGGNING

Om Du vill installera vattenburen golvvärme med minsta möjliga bygghöjd, eller på underliggande golvkonstruktion som inte är 100% stabil (t.ex.träbjälklag) bör Du överväga att använda spårskivor för torr, flytande förläggning.

Systemet består av spårförsedda isloerande skivor av EPS, med värmespridande profiler av stål eller aluminium. I spåren läggs värmerören ner, och sedan läggs det ytgolv Du har valt (t.ex.parkett) direkt ovanpå.

Installation med 25mm Spårskiva (ENDAST 25MM BYGGHÖJD!)

Denna installationsmetod innebär att värmerören monteras i 25mm tjocka isoleringsskivor av EPS.
Skivorna har spår i vilka man placerar stålprofiler som sprider värmen från rören jämnt över golvytan.

Spårskivorna placeras direkt på den underliggande golvkonstruktionen, och sedan snäpps värmerör med 14mm diameter på plats i spåren. Därefter läggs den golvyta som önskas (t.ex.parkett) direkt på systemet. Ingen gjutmassa behövs.

25mm Dry Floor


EPS Spårskiva 25mm (DBS14 dry floor system)
Dimensioner: 0,75m² per skiva (100cm x 75cm)
Antal skivor per förpackning: 23 (17,34m²)
Röravstånd: 125mm (totalvärme)
Max rörlängd: 100m per krets

Omega profiler av stål (DBS14 dry floor system)
Dimensioner per profil: 750mm x 120mm
Åtgång: cirka 9 profiler per m²

Installation med 15mm spårskiva (ENDAST 15MM BYGGHÖJD!)

Denna installationsmetod innebär att värmerören monteras i 15mm tjocka isoleringsskivor av EPS.
Skivorna har spår i vilka man placerar aluminiumprofiler som sprider värmen från rören jämnt över golvytan.

Spårskivorna placeras direkt på den underliggande golvkonstruktionen, och sedan snäpps värmerör med 10mm diameter på plats i spåren. Därefter läggs den golvyta som önskas (t.ex.parkett) direkt på systemet. Ingen gjutmassa behövs.

15mm Dry Floor


EPS Spårskiva 15mm (DBS10 dry floor system)
Dimensioner: 0,720m² per skiva (120cm x 60cm)
Antal skivor per förpackning: 14 (10,08m²)
Röravstånd: 75mm (totalvärme)
Max rörlängd: 80m per krets

Omega profile av aluminium (DBS14 dry floor system)
Dimensioner per profil: 1000mm x 74mm
Åtgång: cirka 13 profiler per m²

Golvets uppbyggnad

  1. Underliggande golvkonstruktion
  2. Golvreglar (Endast i vissa fall)
  3. Spårskiva
  4. Värmespridande profiler
  5. Golvvärmerör (10mm eller 14mm PE-RT)
  6. Golvyta*
dry floor plates

Torra golvvärmeinstallationer och golvytor

I de flesta fall kan golvyta såsom parkett, laminatgolv och trägolv läggas direkt ovanpå spårskivorna med profiler och rör. Kontrollera för säkerhets skull med golvtillverkaren vad de rekommenderar.


*) Ett klinkergolv eller annan typ av golv med stenplattor  bör inte placeras direkt på spårskivor. Eftersom  spårskivorna kan röra sig en liten aning, kan det med tiden leda till sprickbildning i fogmassan mellan klinkerplattorna. Om Du vill ha en sådan golvyta bör du först lägga stabila skivor ovanpå spårskivorna, (t.ex. Fermacell fibergips) för att få bästa resultat. Därefter kan Du lägga klinkerplattor eller motsvarande, fortfarande utan att någon gjutmassa behövs.


Dölja inledningstext