Rörmonteringslist och Hammar-Clips för golvvärmerör


MATERIAL FÖR INSTALLATION MED RÖRMONTERINGSLIST ELLER HAMMAR-CLIPS

Golvvärmerör kan fixeras direkt på den underliggande golvkonstruktionen med Rörmonteringslist eller Hammar-Clips. Detta är det vanligaste installationssättet när nya golv ska gjutas (vid nybyggnation eller omfattande renovering).
Beroende på möjlig bygghöjd kan monteringslister även användas på isoleringsskivor.

Fastgjuten förläggning

I denna installationsmetod fixeras värmerören med rörmonteringslist direkt på den underliggande golvkonstruktionen, utan isolering eller reflektorfolie. När gjutmassan hälls direkt på den underliggande golvkonstruktionen skapas en fast förläggning.

Flytande förläggning

Innan värmerören läggs ut placeras (Tacker) isoleringsskivor eller reflektorfolie över hela golvytan. Rörmonteringslisten monteras sedan ovanpå isoleringen eller folien med plastclips. Denna installationsmetod ger ett golvvärmesystem som kan röra sig lite i förhållande till den underliggande golvkonstruktionen, d.v.s. en flytande förläggning.
För att säkerställa att gjutmassan inte får kontakt med någon vägg (vilket hindrar golvet från att kunna röra sig vid värmeexpansion och dessutom kan leda till termiska bryggor och värmeförluster) ska man alltid använda väggtätningsremsor längs alla väggar.

plastic hammer clip


Hammar Clips

Borra 28mm djupa hål med en 6mm borr, och slå därefter ner clipsen med en hammare.
Passar för värmerör med diameter 14mm till 16mm
Åtgång: cirka 3 clips per löpmeter värmerör

pipe fixing rail


Rörmonteringslist
Säljs per meter (5 x 20mm lister)
Kan förlängas eller kortas
Kan användas för montering på underliggande golvkonstruktion (med spik) eller på isoleringsskivor (med plastclips)

Golvets uppbyggnad (Flytande förläggning)

  1. Underliggande golvkonstruktion
  2. Isolering (t.ex. Tacker isoleringsskivor)
  3. Väggtätningsremsa
  4. Nätfolie eller reflektorfolie
  5. Rörmonteringslist
  6. Golvvärmerör
  7. Cirka 7cm till 10cm gjutmassa
  8. Golvyta (t.ex. parkett)
screed on fixing rail

Dölja inledningstext