Zonstyrning för vattenburna golvvärmesystem


ZONSTYRNING MED INDIVIDUELLA RUMSTERMOSTATER

Alla värmekretsfördelare från Golvvärme-Direkt levereras med Termostatventiler. Detta gör att de fungerar utmärkt för individuell styrning av temperaturen i olika rum eller zoner med hjälp av rumstermostater.
När en värmekretsfördelare används för värmekretsar i flera olika rum, och Du vill ha individuell temperaturstyrning i dessa rum, kan Du monter Termolektroniska ställdon på värmekretsventilerna. Ställdonen styrs av en central enhet, som i sin tur får instruktioner trådlöst från de respektive termostaterna i de olika rummen.

Watts Zone Control System

Watts' WFHC zone control system för vattenburna golvvärmesystem har utvecklats speciellt för att kunna styra temperaturen i olika rum eller zoner individuellt.

Systemet består av:

 • Watts Masterenhet, 6 zoner
 • Watts Slavmodul, 4 eller 6 zoner (utökar antalet zoner i materenheten från 6 till 10 eller 12)
 • Watts Ställdon 22C, (NC "normally closed")
 • Watts trådlös Klocktermostat (programeringsbar)
 • Watts trådlös Termostat

mer information

Waterline system

Waterline Styrsystem är ett billigare alternativ för individuell zonstyrning av Ditt golvvärmesystem.

Systemet består av:

 • Waterline Centralenhet, 8 zoner
 • Waterline Ställdon, (NC "normally closed")
 • Waterline Trådlös Klocktermostat (programeringsbar)
 • Waterline Trådlös Termostat

mer information

Watts' 1-Zonsstyrning

Detta kit för 1-zonstyrning gör att Du kan styra hela värmekretsfördelare med alla dess kretsar som en zon. (Detta är lämpligt när golvvärmesystem endast har installerats i ett rum som är så stort att flera kretsar av värmerör behövs)

Systemet består av:

 • Termostatventil (koppling 1/2 "eller 3/4")
 • Watts 1-zons-mottagare
 • Watts ställdon 22C, (NC "normally closed")
 • Watts Trådlös Klocktermostat (kan bytas mot Watts standardtermostat om så önskas)

mer information


Dölja inledningstext